Úvodní fotka

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Rehabilitace

Rehabilitace

Definice rehabilitace

Je obnova optimálního nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka. Cílem a úkolem je aktivizace klientů, kteří jsou krátkodobě, dlouhodobě či trvale tělesně smyslově nebo psychicky postiženi .

Fyzioterapie

Je terapeutický postup využívající k léčebnému ovlivnění patologických stavů energií (včetně pohybové). Fyzioterapii je možno používat jak samostatně (s cílem prostého ovlivnění bolesti), tak v rámci léčebné rehabilitace, jako soubor opatření sledující kvalitativně jiný cíl – návrat, substituce nebo kompenzace ztracené či poškozené funkce.

Pohybová léčba

Jádrem pohybové léčby je využití účelných forem tělesného pohybu. Pohybovou léčbou ovlivňujeme svalovou sílu, rozsah a koordinaci pohybu. Cvičíme vytrvalost a využíváme analgetického působení pohybu ke zlepšení nejen funkčního stavu pohybového aparátu, ale i vnitřních orgánů. Pohybová léčba usiluje o to, aby nedocházelo zbytečně k hypotrofii a porušené funkci v hybném systému i na vnitřních orgánech vlivem úrazu či onemocnění. Díky cvičení očekáváme podporu zdraví, udržení nebo rozvoj dostatečné funkční zdatnosti. Významným efektem pohybových činností je obecná prevence civilizačních chorob. Cvičení dále navozuje psychickou harmonizaci a příjemný společenský kontakt

Ergoterapie cílená

Je zdravotnická disciplína, která využívá specifické a léčebné metody, postupy, popř. činnosti při rehabilitaci jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně nějakým způsobem postiženi. Cílem je dosáhnout maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života.

Na motorické (senzomotorické) funkce provádíme jako individuální terapii uvolnění spastických končetin, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky (psaní), zvyšování svalů. Dále se orientujeme na smyslové a kognitivní funkce (intelektové a psychické) – procvičujeme individuálně i skupinově.

Ergoterapie kondiční

  • Vyplnění volného času a provádění smysluplné aktivity (odpočinkové a zábavné aktivity jsou velmi důležité pro vyvážený život klienta)
  • Odpoutání od nemoci (převedení pozornosti od jiné sféry, než je bolest, obavy z budoucnosti, povzbuzení, že je ještě něčeho schopen)
  • Udržování funkčního potenciálu či zpomalení degenerativních procesů.

Kontakty

Ošetřovna

+420 381 209 210

Lucie Petráková, Michaela Žáková

Fyzioterapeuti

E-mail: fyziotep@seznam.cz

Lenka Koktavá, Klečková

Ergoterapeut

+420 381 209 213

terapeuti@tep-veseli.cz

Sociální pracovnice

Žaneta Ludikarová, DiS.

Mobil: +420 725 519 344

E-mail: socialni@tep-veseli.cz

Sociální pracovnice

Bc. Lenka Vavříčková

+420 728 702 364

vavrickovalenka@seznam.cz