domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB

Kontakty


Sociální pracovniceVeřejný závazek organizace TEP, centrum sociálních služeb Středisko: Domov pro Seniory

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytové služby s nepřetržitou odbornou péčí, zajištující naplnění individuálních potřeb osob, jejichž situace vyžaduje pravidelnou asistenci jiné osoby. Služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost, a s ohledem na individuální potřeby osob.

Cílová skupina

Senioři, osoby starší 50 let s chronickým onemocněním nebo s tělesným postižením, jež mají sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nelze poskytnout v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Okruh osob, kterým nejsme schopni pobytové služby zajistit

Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Osoby s akutním infekčním onemocněním. Osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Osoby mladší 50let. Osoby, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nebo jim lze tuto pomoc poskytnout v domácím prostředí. Osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby. Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře a ofoceným aktuálním důchodovým výměrem zaslat na adresu:

Cíl

Zajistit takovou kvalitu a rozsah služeb, která uživateli umožní žít stejným způsobem života, jako kdyby žil v přirozeném sociálním prostředí.

Dílčí cíle

 • Poskytnout zdravotně - ošetřovatelskou péči na profesionální úrovni dle skutečných potřeb uživatele a dle ošetřovatelských standardů a směrnic.
 • Umožnit uživatelům samostatně se rozhodovat v běžných každodenních situacích
 • Respektovat osobní potřeby každého uživatele.Zajistit estetické prostředí s dobrým provozně technickým zázemím- jež uživatelům usnadní pohyb a život v domově.
 • Zajistit kulturní a společenské programy.
 • Zajistit kompenzační pomůcky, které uživatelům umožní žít soběstačným životem.
 • Umožnit obyvatelům běžné sociální vztahy.
 • Umožnit uživatelům samostatně se rozhodovat v běžných každodenních situacích

Principy poskytovaných služeb

Při poskytování našich služeb je sledován především

 • princip vhodnosti – ne každá péče je vhodná, péče musí odpovídat potřebě
 • princip intimity – intimita je jednou ze základních potřeb člověka, u nikoho a nikým nesmí být porušena
 • princip důstojnosti – důstojnost je dána každému člověku a nikdo nemá právo ji omezovat
 • princip zvyklosti – umožnit, aby obyvatel co nejméně měnil své zvyky.
 • princip důvěry – mezi poskytovatelem a uživatelem je budován vztah založený na vzájemné důvěře, uživatele vnímáme jako našeho výjimečného partnera.
 • Umožnit obyvatelům běžné sociální vztahy.
 • Umožnit uživatelům samostatně se rozhodovat v běžných každodenních situacích