domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB
 • Terapie

  V tom nejširším slova smyslu,jako obnovení určitých schopností nebo zmírnění jejich úbytku

 • Empatie

  Empatie Je schopnost vycházet ze situace a vnímání daného člověka. Našeho uživatele vnímáme jako člověka s určitou historií, se starostmi, bolestmi,s jeho rodinou,náladami. Jde o to přistupovat k člověku individuálně,podle jeho stavu a tento stav respektovat. A nejde jen o samotného člověka,vždyť téměř každý má rodinu a změny zdravotního stavu seniora se v podstatě týkají celé rodiny a i s tou musíme jednat, na určité situace ji připravovat a pomáhat je zvládat.

 • Péče

  Při péči nejde "jen" o podání stravy, úklid v bytě,podání léků nebo ošetření. I při těchto úkonech jednáme s člověkem a máme na zřeteli všechny složky jeho osobnosti,jak fyzickou,tak psychickou,sociální a spirituální. Nelze nikdy upřednostňovat některou z nich na úkor té druhé,nejde jen o péči o tělo,to je třeba mít stále na zřeteli. Takže jídlo lze podat s úsměvem a při ošetřování si lze příjemně popovídat, a to je péče
 • Etický kodex

  Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost,rasu,barvu pleti, věk,zdravotní stav,sexuální orientaci,ekonomickou situaci a náboženské či politické přesvědčení. Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci
  s ohledem na práva ostatních osob.
  Skutečnost,že se klient v minulosti dopustil trestného nebo morálně zavrženíhodného činu,nesmí být důvodem k odmítnutí poskytováníslužeb,mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb, nebo být důvodem k jakékoliv diskriminace klienta.

 • Práva a svobody

  Práva a svobody klienta nesmějí být omezeny čerpáním služeb organizace. Pracovník respektuje klientovo rozhodnutí i v případě,že jej považuje za nesprávné či rizikové. V případech (vymezených zákonem), kdy klient bezprostředně ohrožuje sebe či další osoby může pracovník jednat proti přání klienta. Vzniku takových situací se pracovník snaží předcházet. Pracovník se vyvaruje případů, kde by mohl být osobně či finančně zainteresován v soukromých záležitostech klientů, zejména situací, které by mohly mít charakter střetu zájmů, přijetí hodnotného daru či úplatku. Pracovník vede klienta k odpovědnosti za sebe sama.

Aktualizace informací

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě usnesení vlády České republiky  

s okamžitou platností.

Zakazuji návštěvy v Domově pro seniory

v souvislosti s šířením koronaviru

COVID 19.

Obracejte se telefonicky

na sociální pracovnice:

Žanetu Ludikarovou Dis 725519344

Bc. Lenku Vavříčkovou  728702364

Děkuji za pochopení Mgr. Jan Vavříček

 

 
Aktuální ordinační doba

Aktuálni Ordinační doba Lspp

Lékařská pohotovostní služba

Budějovická 148, tel. 799 500 306

Měsíc Červen 2021

SOBOTA 3.7.    ZAVŘENO

NEDĚLE 4.7.    ZAVŘENO

PONDĚLÍ 5.7.  ZAVŘENO

ÚTERÝ 6.7.      ZAVŘENO

STŘEDA 7.7.    ZAVŘENO

NEDĚLE 11.7.   9:00 – 19:00

SOBOTA 17.7.  9:00 – 14:00

NEDĚLE 18.7.     ZAVŘENO

ČTVRTEK 22.7.   ZAVŘENO

SOBOTA 24.7.  ZAVŘENO

NEDĚLE 25.7.  ZAVŘENO

SOBOTA 31.7. ZAVŘENO

Měsíc Srpen

SOBOTA 31.7.  ZAVŘENO

NEDĚLE 1.8.     ZAVŘENO

ČTVRTEK 5.8.   ZAVŘENO

NEDĚLE 8.8.    ZAVŘENO

ÚTERÝ 10.8.    ZAVŘENO

SOBOTA 14.8.  ZAVŘENO

NEDĚLE 15.8.  ZAVŘENO

ČTVRTEK 19.8. ZAVŘENO

SOBOTA 28.8.   9:00 – 14:00

NEDĚLE 29.8.    ZAVŘENO

Nejbližší ordinace LSP

Poliklinika Soběslav tel. 381 521 238

Nemocnice Tábor, České Budějovíce,

nebo volejte linku 155