alt

TEP-Terapie-Empatie-Péče

img

Terapie

V tom nejširším slova smyslu,jako obnovení určitých schopností nebo zmírnění jejich úbytku

img

Empatie

Je schopnost vycházet ze situace a vnímání daného člověka.
Našeho uživatele vnímáme jako člověka s určitou historií, se starostmi, bolestmi,s jeho rodinou,náladami. Jde o to přistupovat k člověku individuálně,podle jeho stavu a tento stav respektovat.A nejde jen o samotného člověka,vždyť téměř každý má rodinu a změny zdravotního stavu seniora se v podstatě týkají celé rodiny a i s tou musíme jednat, na určité situace ji připravovat a pomáhat je zvládat.

img

Péče

Při péči nejde "jen" o podání stravy, úklid v bytě,podání léků nebo ošetření. I při těchto úkonech jednáme s člověkem a máme na zřeteli všechny složky jeho osobnosti,jak fyzickou,tak psychickou,sociální a spirituální. Nelze nikdy upřednostňovat některou z nich na úkor té druhé,nejde jen o péči o tělo,to je třeba mít stále na zřeteli.Takže jídlo lze podat s úsměvem a při ošetřování si lze příjemně popovídat, a to je péče

Partneři projektu                ,nove_logo_400.jpg, 15kB                 logoMPSV-bc.jpg, 177kB