domov4.png, 19kb     domov4.png, 19kb    domov4.png, 19kb    domov4.png, 19kb     domov4.png, 19kb     domov4.png, 19kb

Kontakty


Sociální pracovnice

kovi.jpg, 15kB


Domov pro seniory

V domově je 21 dvoulůžkových a 23 jednolůžkových pokojů.
Domov pro seniory je střediskem příspěvkové organizace Tep, centrum sociálních služeb,kterou zřizuje město Veselí nad Lužnicí za účelem poskytování sociálních služeb.Služby poskytované v Domově pro seniory jsou určeny osobám žijící ve spádovém území města.

Domov pro seniory sídlí na adrese:
k Zastávce 647,
Veselí nad Lužnicí
provozní doba: non stop


Přijetí do domova pro seniory

Vyplněnou žádost, jejíž součástí je vyjádření lékaře,
které vyplní ošetřující lékař, spolu s kopií důchodového výměru zašlete na adresu:

  Tep,centrum sociálních služeb,
  k Zastávce 647,
  Veselí nad Lužnicí
  391 81

  nebo ji můžete osobně předat sociální pracovnici:

  p. Žanetě Ludikarové, dis., mobil: 725 519 344,
  socialni@tep-veseli.cz

  bc. Lence Vavříčkové, mob: 728 702 364, vavrickovalenka@seznam.cz

Poskytované služby

V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V domově pro seniory se poskytují následující hlavní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • zajištění zdravotní péče
 • zajištění kulturních a společenských programů
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí