domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB

Kontakty

  Nový projekt

  OD 1.1.2019 jsou poskytované služby financované v rámci realizace projektu

 • Registrační číslo projektu:
  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
 • Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.
 • Druh sociální služby: Azylové domy
 • Celková výše zakázku:1 750 000Kč
 • Realizace: 1.1.2019-30.6.2022

Azylový dům

Posláním azylového domu je poskytovat pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost,
a s ohledem na individuální potřeby osob.

Azylový dům sídlí na adrese: U Vodárny 170,
Veselí nad Lužnicí

Provozní doba: non stop
Služba je bez stálé přítomnosti pracovníků.
V případě zájmu využití služby je vždy nutné kontaktovat pracovníky.
Na tel. 606612989, nebo 604247573

Cílová skupina

Muži, jež ztratili svoje přirozené bydlení, ekonomicky nedosáhnout na jiné komerční způsoby bydlení, a jsou ohroženi nebo postiženi sociálním vyloučením.

Služby jsou poskytovány v samostatném domku, kde je 6 obytných pokojů vybavených postelí a skříní, kuchyňka a sociální zařízení. Budova je bezbariérová. Kapacita je 10 osob. Projekt je financován z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost


Měsíční platba za pobyt ............ 3000,- Kč/ měsíc
Denní platba 100,- Kč/den vždy do konce měsíce za který platba náleží.

Ceník fakultativní služeb v Azylovém domě
Dovoz oběda 8 Kč hod
Přeprava os.vozem provozovatele 14 Kč za 1km

Cíl

Poskytnout ubytování na přechodnou dobu, během které se předejde nebezpečí sociálního vyloučení. Aktivní návrat do společnosti a na trh práce.

Dílčí cíle

 • Poskytnout ubytování jako prevenci sociálního vyloučení
 • Poskytnout uživatelům podporu při návratu na trh práce (aktivní hledání prac. zařazení)
 • Poskytnout uživatelům podporu při návratu do běžné společnosti
 • Aktivní řešení jejich závazků vůči věřitelům

 • Umožnit uživatelům samostatně se rozhodovat v běžných každodenních situacích.
 • Respektovat osobní potřeby každého uživatele.
 • Respektovat osobní potřeby každého uživatele.
projekt.jpg, 173kB