domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB

Menu

Kontakty

 • Ordinace Lspp Soběslav
  tel. 381 521 238


Postup při vyžádání lékařské služby první pomoci
(výňatek z věstníku MZ)

 • 1.Občan s podezřením na náhlou změnu zdravotního stavu může přímo navštívit, mimo běžnou ordinační dobu zdravotnického zařízení praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, zdravotnické zařízení LSPP, nebo konzultovat svůj zdravotní stav s operátorem
 • Zdravotnické záchranné služby na tísňovém telefonním čísle 155.
 • 1.V případě telefonické konzultace operátor cílenými dotazy zjistí pravděpodobnou příčinu stavu a doporučí odpovídající typ první pomoci s tím, že v případě bezprostředního ohrožení života postiženého vyšle na místo vozidlo rychlé záchranné pomoci (RZP či RLP).
 • 2. U stavů nevyžadujících akutní zásah na místě s výjezdem záchranné služby, operátor doporučí odpovídající formu lékařské služby první pomoci, s uvedením nejbližšího místa výkonu LSPP, které má právě ordinační dobu.
 • 3. Zdravotnické záchranné služby na tísňovém telefonním čísle 155.
 • V případě nutného specializovaného vyšetření může přímo doporučit i návštěvu a vyšetření v nejbližším odpovídajícím lůžkovém zdravotnickém zařízen

O komunikaci mezi osobou volající na tísňové telefonní číslo a operátorem záchranné služby je veden magnetofonový záznam, který je archivován po dobu jednoho roku


O komunikaci mezi osobou volající na tísňové telefonní číslo a operátorem záchranné služby je veden magnetofonový záznam, který je archivován po dobu jednoho roku

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro LSPP stanoví, že:


 • 1.Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
 • 2. LSPP je veřejnou službou.LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.