domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB                

Kontakty

 • DPS ČSA 834,835
 • mob: 799 506 890

 • DPS u nádraží 179
 • mob: 799 506 889

 • Vedoucí
  p.Lenka Davidová
 • mob: 604 247 573 pecovatelna@tep-veseli.cz

Pečovatelská služba

Má ve městě dlouholetou tradici, v různých podobách byla provozována OUNZ Tábor a od roku 1991 ji začalo poskytovat Město Veselí nad Lužnicí. Od roku 2006 je služba poskytována příspěvkovou organizaci TEP.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám žijícím na území města Veselí nad Lužnicí a ve spádových obcích.

Pečovatelská služba sídlí na adrese:
Třída Čs. Armády 834, Veselí nad Lužnicí
Provozní doba 7:00 – 15:30, So, Ne, Sv. 7:00 – 13:00
Pohotovost denně do 20:00 hod.
Před osobní návštěvou je vždy nutné kontaktovat pracovníky telefonicky (mohou být mimo kancelář)

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní služby osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s cílem umožnit život těchto osob v jejich domácím prostředí.
Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky v domácnostech uživatelů.
Služby jsou poskytované bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost, a s ohledem na individuální potřeby osob.

Cíl

Zajistit takový rozsah a četnost služeb, které umožní uživatelům důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, které žijí především ve městě Veselí nad Lužnicí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým nejsme schopni pobytové služby zajistit

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
  zdravotnickém zařízení.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním.
 • Osoby, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Principy poskytovaných služeb

  Při poskytování našich služeb je sledován především:
 • Princip vhodnosti – ne každá péče je vhodná, péče musí odpovídat potřebě.

 • Princip důstojnosti – důstojnost je dána každému člověku a nikdo nemá právo ji omezovat.

 • Princip zvyklosti – umožnit, aby uživatel co nejméně měnil své zvyky.

 • Princip důvěry – mezi poskytovatelem a uživatelem je budován vztah založený na vzájemné důvěře, uživatele vnímáme jako našeho výjimečného partnera.

 • Dílčí cíle

 • Umožnit uživatelům samostatně se rozhodovat v běžných každodenních situacích.

 • Zajistit využívání služeb místních institucí.

 • Poskytnout podmínky pro zachování návyků a individuálních potřeb uživatelů.