domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB    domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB     domov4.png, 19kB

Kontakty


Sociální pracovnice

Úhrada za pobyt v domově pro seniory Veselí nad Lužnicí
V ROCE 2022 – OD 1.2.2022

Poskytnutí ubytování(ubytování, úklid, praní, žehlení) dle § 15 vyhlášky je 505/2006 Sb.
Ve dvoulůžkovém pokoji 188,-Kč/den
Jednolůžkovém pokoji 205,- kč/den
Poskytnutí stravy zajištění celodenní stravy v rozsahu tří hlavních jídel dle § 15 vyhlášky č. 550/2006 Sb.
Snídaně 45 Kč
Oběd 70 Kč
Večeře 52 Kč
Úhrada za péči (stanovuje se u pobytových služeb a to ve výši přiznaného příspěvku, je-li osobě přiznán) dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb.
Dvoulůžkový pokoj za den 355Kč
Jednolůžkový za den 372 Kč
Celková měsíční částka činí
 Za jednolůžkový pokoj měsíčně 11  160Kč
 Za dvoulůžkový pokoj měsíčně 10  650Kč
  • Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15% z jejího příjmu. Poskytovatel se však může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou) nebo dětmi, pokud příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů


  • Osoba je povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je osoba povinna doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu.


  • Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení oznámení osobě.


  • Zamlčela-li osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu.